Aby móc pracować na wózku widłowym, konieczne jest spełnienie konkretnych kryteriów. Wózek widłowy może obsługiwać pracownik pełnoletni, który uzyskał uprawnienia operatora, a także odbył wymagane szkolenia BHP, w tym instruktaż stanowiskowy. Operator wózka musi zapoznać się także z instrukcją obsługi wózka oraz instrukcją transportu wewnątrzzakładowego. Ponadto osoba obsługująca wózek musi być uprzednio zapoznana z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora wózka oraz posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdzi brak przeciwwskazań do pracy.

Kurs operatora wózka widłowego

Aby móc jeździć wózkiem widłowym konieczne jest odbycie kursu operatora wózka widłowego. Taki kurs kończy się egzaminem oraz nadaniem uprawnień, które zawierają imię i nazwisko uprawnionej osoby, jej dane osobowe, PESEL, datę i miejsce urodzenia, a także oznaczenie dozoru technicznego, który wydał uprawnienie oraz numer wydanego certyfikatu. Kurs organizowany jest przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień po kursie organizowanym przez ośrodek szkoleniowy albo przez pracodawcę.

Dla kogo jest imienne zezwolenie?

Imienne zezwolenie dla pracownika, które nadaje uprawnienia do obsługi wózków widłowych, jest wydawane na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków z napędem silnikowym. Uprawnienie to jest wymagane w przypadku pracowników obsługujących wózek jezdniowy podnośnikowy w zakładzie pracy.

Wózki widłowe Poznań

Uprawnienie od obsługi wózka widłowego jest przydatne przede wszystkim w dużych miastach – to właśnie w takich miejscowościach jak Gdańsk, Warszawa czy Poznań szczególnie poszukiwani są operatorzy wózków widłowych. Warto więc pamiętać o zmianach w przepisach i upewnić się, że posiadane uprawnienia nadal są aktualne. Obecnie do operowania wózkami będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia, które wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia wydawane na podstawie przepisów obowiązujących dotychczas będą natomiast ważne terminowo – maksymalnie do 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *